Litteratur

..och idag bjuder jag på en barndikt

Djuphavscirkus

Långt nere i havets mörkaste vrå
bland stenar och musslor och tång
där simmar herr Flundra så smäcker och fin
i dräkt som är en fot för lång

Där paddlar fru Padda med spänstiga ben
och vinkar så glatt till sin vän
Vänner är alla som bor under hav
i vattnet är alla som En

Det bubblar och sprakar där Marulk drar fram
mustaschen har hamnat på sne’
Han tar sig ett glas utav livsnjuteri
och drömmer om sjögräspaté

Nu är det tid för trollerier och konst
en cirkus har kommit till byn!
Samlas nu alla i pärlmusselgrottan
var redo för en mäktig syn

Sjökossan visar en svår bakåtvolt
och dansar så vackert på lina
Farbror Ål applåderar och visslar förnöjt
så ljuvlig är hans ballerina

Kräftorna kryper till första parkett
och klappar med klorna så glatt
Sjöstjärnan sjunker sig ner i fin sand
och slänger guldmynt i en hatt

En trollkarl förvandlar herr Flundra till prins
publiken skrattar så gott
Aldrig har liknade gjorts under havs
magin nya höjder har nått!

Med toner från harpa och djuphavscymbal
dansar baletten så ut
Prins Flundra, Fru Padda går hem hand i hand
när kvällen motvilligt tar slut

 


I apotekskön

röda siffror växlar
pip pip vitrock ropar SJUTTIOTRE
nummer sjuttiotvå får små blå tabletter mot pengar
gudis vad äckligt han är ju gammal
tänker sjuttiotre som står bakom och svettas

sjuttiotre vill inte bli med bulle i ugn
xalatan-tanten undrar hur mycket hon får ligga egentligen
med den där hyn
ögondroppar mot starr
är minsann allt hon ska ha

vilken blyg tjej i kassa tre
första dagen på jobbet kanske
för hon rodnar när hon inte lyckas säga
hyposensibilisering utan att stamma
grazax-killen tänker ändå på henne hela vägen hem

 


Idag bjuder jag på en liten novell


Berättande i klassisk Hollywoodfilm och sovjetfilm

I Inledning till Filmstudier (1997) redogör Lars Thomas Braaten m fl för filmens tidiga period och utveckling. I kapitlet ”Filmspråkets utveckling” finns en redogörelse för André Bazins teorier, filmteoretikern som kategoriserade filmspråkets utveckling efter filmstil istället för ex. nationalitet. För att kategorisera så tittade han på filmernas berättande stildrag och den största skillnaden gjorde han mellan de regissörer som tror på bilden och de som tror på verkligheten. Till de bildtrogna eller formalistiska filmstilarna hör både den klassiska Hollywoodfilmen med sin osynliga montagestil och sovjetfilmen som utgår just från montagets makt. Att stilarna nu faktiskt kallas Hollywoodfilm och sovjetfilm är något olyckligt i samband med Bazins uttalande om att inte kategorisera efter nationalitet, men det är just de stilistiska dragen vi ska titta närmre på i denna korta uppsats.

Klassisk Hollywoodfilm har ett berättande som upplevs som naturligt och normalt i vår kultur, kanske framförallt för att det tidigt hade sin utgångspunkt i det litterära berättandet och filmatiserade redan kända romaner, noveller och pjäser. Detta skapade normer för det filmiska berättandet som vi känner det idag: vi vet vad vi kan förvänta oss när vi ser en Hollywoodfilm och vi behöver inte heller göra några djupare analyser för att få ut något av den. Den vill berätta något, fängsla oss för en stund och bjuda med oss på en resa. Publiken känner ofta redan till historien, men vill ha den berättad på nytt sätt, gång på gång. Berättelsen är alltid i centrum. David Bordwell redogör i kapitel nio i Narration in the Fiction Film (1985) specifikt för studiofilms-eran i Hollywood som sträckte sig från 1917 till 1960 och denna ska vi här titta närmare på (det är också detta jag menar med uttrycket klassisk Hollywoodfilm). Sammanfattningsvis kan man säga att klassisk Hollywoodfilm nästan alltid innehåller en protagonist som vi psykologiskt får komma nära, som kämpar för att lösa ett problem eller att nå ett mål. Intrigens upplägg är ofta densamma: exposition innan problemets uppkomst, problemet uppstår, kamp, elimination av problemet (= oftast lyckligt slut). En av de viktigaste principerna inom det klassiska berättandet är kontinuitetssystemet – allt som händer ska ske efter ett orsak/verkan-samband. Kontinuitetssystemet utvecklades snabbt efter Porters Det stora tågrånet, vilken låg som frö till den klassiska Hollywoodfilmen med sin utvecklade intrig. Grundprincipen är alltså kausalitet, vad gäller intrig, tid och rum. När det gäller intrigens kausalitet så handlar det om att filmen vill få oss att förstå intrigen som logisk, åskådaren ska acceptera det som sker. Därför måste filmen t ex ge oss motiv till en hämnd, som i Kill Bill, varför The Bride (Uma Thurman) vill döda Bill. Motivet kan även döljas ända till slutet som i Cat on a Hot Tin Roof, där åskådaren genomgående måste undra varför Brick hyser såna agg mot sin fru Maggie, då talar man om en mystifikation – karaktärerna verkar veta mer än publiken. Tidslig kausalitet innebär att filmen måste använda sig av trovärdiga tidshopp, vi ska ex. förstå varför tid har gått. Ett bra exempel är t ex att årstiderna skiftas under en promenad i Notting Hill, eller som i Citizen Kane där tidningsrubriker berättar var och när vi har hamnat. Rumslig kausalitet handlar om att göra rummet trovärdigt. Trovärdigt inom filmens dieges dvs, det blir realistiskt endast om den fiktiva världens regler efterföljs. Som exempel kan vi titta på Star Wars Episode IV från 1977, där åskådaren med hull och hår köper att det finns robotar, rymdskepp osv – eftersom vi i en inledande sekvens fått en bakgrundsinformation om tid, rum och intrig.1 Låt oss titta närmre på hur de första scenerna fungerar. Efter en inledande text som förklarar i vilken intrig vi kastas in, så får vi ett första möte med robotarna R2D2 och C-3P0.  Deras samtal förklarar mer exakt situationen och efter en kort strid presenteras Darth Wader, den mäktigaste skurken. Utan att veta vem han är så förstår åskådaren att han är ”the bad guy”, han är klädd i svart och presenteras i samband med en mer dramatisk musik. För att ge ett mer ingående filmexempel ska vi titta på Casablanca från 1942. Inledningsvis får vi via en voiceover bakgrundsinformation om tid, plats och en hint om kommande problem. I expositionen får vi även lära känna huvudkaraktären Rick, en ensamvarg som bara tar hand om sitt eget bästa. Han reagerar starkt på namnet Laszlo, men vi får inte veta varför – här görs en mystifiering av intrigen. Via en extern analeps får vi dock reda på Rick och Ilsas förflutna som älskande. Ganska snabbt invigs åskådaren i en dubbel struktur, vi ser två handlingslinjer – kärleksförhållandet mellan Rick och Ilsa och Ricks moraliska dilemma, hans resa till en osjälvisk man. Den dubbla intrigen är en viktig del i klassisk Hollywoodfilm, det verkar som att det är lättare för åskådaren att identifiera sig på individnivå än på ett exempelvis politiskt plan, men ändå vill vi ha med den större bilden. Även i Casablanca finner vi ju en politisk bakgrund, men det är på individplanet filmen är intressant. I slutet vävs intrigerna ofta samman och speglar varandra. En annan viktig punkt som redan nämnts i Casablanca-exemplet är vikten av resan, karaktärerna ska under filmens gång förändras för att nå sitt slutmål, i detta fall utvecklas Rick från sin egoistiska, bittra jag till en moralisk hjälte. Bordwell påpekar att klassisk film alltid följer en linjär händelseskiftning, där varje scen innehåller en början och ett avslut som hänger ihop med varandra. Åskådaren ska alltid få en hint om vad som händer härnäst. Sovjetfilmen å andra sidan gör tvärtemot, vilket vi ska se nedan. Ytterligare ett karaktärsdrag för studioepoken var stjärnsystemet, ett speciellt starkt fenomen under denna tid där de mest populära skådespelarna återkom gång på gång i samma typ av karaktär. Ginger Rogers och Fred Astaire gjorde exempelvis nio filmer tillsammans bara mellan 1933 och 1939 (!), alla i samma typ av musikalisk, romantisk komedi. Detta fenomen kan fortfarande ses idag fast om jag får säga det, i en ofantligt mycket sämre nivå. Rogers och Astaire representerar en magisk, ren genre medan Sandra Bullock i en av dagens romantiska komedier inte direkt lockar en finsmakare.

 
I Inledning till Filmstudier kapitel 4 skriver Braaten m fl om den klassiska stilen som filmens mainstream och ger en förklaring till varför vi upplever den som naturlig även idag – Hollywood exporterade film i mängder och dess filmiska berättande blev internationellt erkänt på grund av sin kommersiella framgång. Ett vanligt sätt att förklara det klassiska filmberättandet är att det ska vara transparent, osynligt. Bordwell påpekar dock att det inte går att definiera på det sättet, i många fall är inte kameran ”osynlig” genom hela filmen utan kan ha vissa självmedvetna drag. En utgångspunkt är dock att kameran alltid ska ha det bästa möjliga perspektivet. Braaten m fl menar att det är den analytiska montagestilen som gör att det känns som att filmen berättar sig själv, klassiskt berättande använder filmteknik som ett verktyg för att storyn ska framkomma genom intrigen. I kapitel 11 i Narration in the Fiction Film (1985) behandlar David Bordwell termen sovjetfilm, ett samlingsnamn för sovjetisk mellankrigsfilm (från en period mellan 1917 och 1932), även om perioden innehåller flera olika filmiska spår. Sovjetfilmen skiljer sig i mycket från den klassiska Hollywoodfilmen men det finns även influenser som är essentiella för stilen, nedan ska jag försöka sammanfatta dessa samt redogöra för de viktigaste filmskaparna och filmens stilistiska grepp. De sovjetiska filmskaparna var starkt influerade av den amerikanske filmpionjären Griffiths berättarteknik från filmer som En nations födelse (1915) och Intolerance (1916). Genom att behålla berättarstrukturen, men samtidigt bryta upp den, skapades en ny filmstil. I USA var filmen kommersiell och handlade om att berätta en historia för den allmänna publiken. I sovjet krävdes ett politiskt perspektiv och därmed ett annorlunda konstnärligt krav. Inom samtliga sovjetska konstformer under denna period fanns starka politiska drag och inom filmkonsten producerades så kallade Agitki, korta spelfilmer i propagandasyfte. Även de längre filmerna hade en didaktisk och retorisk uppbyggnad i syfte att påverka sin publik i en eller annan riktning. Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin (1925) är ett exempel där man skildrar en historisk händelse ur matrosernas politiska perspektiv, däremot så undanhålls att upproret slutade med nederlag. En av de mest påfallande stilistiska särdragen för sovjetfilm är montaget, med ursprung ur Lev Kulesjovs kända bildexperiment med en mans blanka ansiktsuttryck växlat med bland annat en död kvinna och en tallrik mat. Genom detta kom han fram till att den viktigaste tekniken för att framkalla känslor hos åskådaren är montaget, sammanställningen av filmklippen. Detta i kontrast till den klassiska filmen som istället konstruerade en avancerad rumslig scen som känsloskapare, mise-en-scène, med fokus på inredning, ljussättning osv. Två andra framstående filmskapare var Kulesjovs elever Sergej Eisenstein och Vsevolod Pudovkin, som utgick ifrån två olika intressen. Pudovkin kan sägas ligga närmare Griffith, montaget var inte lika betydande för honom, det skulle vara osynligt och ligga närmare den klassiska berättarstilen. Åt det andra hållet hittar vi Eisenstein som satte störst vikt vid montaget, kollisionen mellan bilderna, för sitt filmskapande.  I sin text ”Den filmatiska principen och ideogrammet” förklarar han fascinerat de filmiska dragen i det japanska teckenspråket. Liksom med dessa hieroglyfer trodde han inte på den enskilda bildens makt i filmen utan var fascinerad av hur neutrala bilder kunde skapa ett intellektuellt innehåll genom att sammanfogas. I Pansarkryssaren Potemkin  finns mängder av exempel på detta, attraktionsmontaget, bland annat så visas en kokande gryta växelvis med sjömännen som börjar göra uppror mot sina överbefälhavare, vilket intensifierar bilden av den sjudande revolten. Genom montaget så ges inte åskådaren några alternativ till sin analys som exempelvis ges i djupfokusfilm där åskådaren kan se olika saker i bilden. Attraktionsmontaget är ett grepp som visat sig användbart för många regissörer. I en av filmhistoriens kanske mest kända scener, duschscenen i Hitchcocks Psycho (1960), filmas Marions svårt knivhuggna kropp växlat med en närbild på duschavloppet, vilket blir en ytterst effektiv metafor för att hennes liv rinner ut. Man hittar alltid ett politiskt innehåll i sovjetfilmen och den går inte alls efter samma principer vad gäller tid och rum som enligt kontinuitetssystemet. Klippen behöver inte vara sammanfogade i lika smidiga övergångar, de är istället mer hetsiga och kollisionsartade. Skådespelaren kan titta rakt in i kameran, vilket nästan aldrig sker i den klassiska Hollywoodfilmen. Det är ett självmedvetet berättande (self-concious narration) som fungerar eftersom åskådaren i allra högsta grad vet vad historien ska handla om. Sovjetfilmen använder sig av redan kända händelser men med ett nytt berättande. Ett annat särdrag för sovjetfilmen är att de sällan går på någon psykologiskt djup på individplan. Klassiskt Hollywoodfilm presenterar en psykologisk karaktär som kämpar för att lösa ett problem. I sovjetfilmen får istället en person representera en större massa och vi får sällan lära känna någon karaktär särskilt ingående. De använder istället vad man kan kalla organiskt berättande, där delarna uttrycker en helhet och allt hänger ihop, filmen i sig är ett uttryck för en idé. I Pansarkryssaren Potemkin ser vi hur matroserna korresponderar med maskinerna, vi får se bilder på arbete, arbetande människor – alla är kugghjul i det stora maskineriet. Denna tematik har jag funnit varit svår att hitta i modern film. Den klassiskt amerikanska filmen ger ofta en inledande bild (establishing shot) som ska ge oss information om miljö och karaktärer, på så vis känner publiken sig trygg. I sovjetfilm kastas åskådaren snabbare in i händelsernas mitt och måste själv fundera ut omständigheterna. Detta kan vi se många exempel på i modern film, exempelvis Tarantinos Kill Bill vol. 1 (2003) där vi utan bakgrundsinformation i öppningsscenen möter en bild av ett blodigt kvinnoansikte och en näsduk med namnet Bill på som ger oss en hint om att det är han som misshandlat henne. Filmen kräver att åskådaren sätter ihop pusslet själv, något som inte var acceptabelt i klassisk Hollywoodfilm. Inom filmmediet talar man om berättad tid och berättande tid, tiden som passerar i själva filmen är teleskopisk, den kan dras ihop och dras ut. I Pansarkryssaren Potemkin har vi ett känt exempel där tiden används argumentativ – scenen vid Odessatrappan pågår väldigt länge, längre än vad som är rimligt, vilket fördjupar känslan av konflikt. På samma sätt har Tarantino jobbat i Inglorious Basterds (2009), exempelvis då Sergeant Werner väntar på att avrättas av ”The Bear Jew” – tiden går oerhört långsamt för att bygga upp känslan av dödsångest.2 Inglorious Basterds är uppbyggd genom fem akter, precis som Pansarkryssaren Potemkin föjler de tragedins struktur trots övrig avvikelse från den klassiska berättandeformen. Medan man i klassiskt berättande arbetar med längre filmscener så är det mer vanligt i sovjetfilm att arbeta med snabba klipp som ska plantera upplevelser hos iakttagaren. Detta har t ex anammats i dagens musikvideokultur, vi får korta sekvenser med mycket information som skapar en känsla av att vilja se mer, det är en retande teknik som verkar fungera väl i synnerhet vid anspelningar på sex. Överhuvudtaget så verkar berättarstil i film och teve avvika mer och mer från det konventionella berättandet och de stora filmerna de senaste åren har inte följt klassisk berättarstil, i alla fall inte de filmer som kan räknas in i finkultur-facket (om man nu får hålla sig med benämningar som fin- och fulkultur). Däremot så verkar vissa genrer vara fast i det klassiska berättandet, kanske i synnerhet romantiska komedier med Sandra Bullock eller någon annan lika stjärnsystem-fast skådespelare. Det är spännande med nya berättartekniker och ett av mina kriterier för en bra film är att man måste känna ett behov av att se den minst två gånger, om inte för att förstå den bättre så för att njuta av konstverket en stund längre.


Betraktelser om barnlitteratur

Som nybliven moster har mina tankar börjat snurra kring en idé, att skriva en saga till mitt systerbarn. Som litteraturvetare har jag under min akademiska resa knappt snuddat vid barn- eller ungdomslitteratur, det är en hel värld som jag inte mött sedan min egen barndom.

Som den eviga bokälskaren jag är och varit sedan barnsben så är jag tämligen säker på att jag formats genom de böcker jag så passionerat slukade i mitt barnrum för tjugo år sedan. Narnia, Kitty och Katitzi fanns bland mina favoriter och hundratals verk har dessa blå ögon plöjt igenom. Under en kurs i litteraturvetenskapen skrev jag en essä om kvinnliga förebilder inom ungdomslitteratur och då tänkte jag mycket kring detta – hur ser förebilderna ut i dagens litteratur jämfört med tidigare, och vilken effekt har detta på de unga läsarna? Jag funderade bland annat på hjältarna i Harry Potter och Twilight-serien och vilka ideal som gäller i dessa sagovärldar. Själv gillar jag faktiskt båda dessa bokserier men jag förhåller mig något skeptisk till de värdesystem som de förmedlar. Jag vill gärna sträva tillbaka till någon slags Lagerlöfmystik, något mer äkta och själfullt.

På samma sätt som det är viktigt att ha pedagogiska och inspirerande lärare i skolan så tror jag att det är livsviktigt att mötas av rätt slags litteratur som barn, att få rätt näring till sin fantasi. Här finns chansen att forma liv, att skapa magiker och hjältar till framtiden. Det finns så oerhört mycket att lära sig om livet genom att bläddra genom ett par pärmar i sitt trygga hem, alla barn borde ha rätt till bra litteratur som förbereder dem till att bli storslagna människor i den stora världen. Jag tror att alla barn behöver tro på magi och att världen kan förändras – tror man så kan man.

Målet med denna sommar blir för mig att skriva en barnbok tillägnad min vackra systerdotter, och tanken är alltså att komma tillbaka till de trolska, skimrande sagor som kanske kan förknippas med den svenska folkbygden. Med spänning ser jag så en chans att forma en liten del av henne och erbjuda henne en plats i den härliga bokslukarvärlden.

20120604-160949.jpg


Supertjejen, behövs hon inte längre?

En essä av Anette Bodén

om kvinnliga förebilder i ungdomslitteraturen.

När jag själv växte upp som ung flicka, under en period som åtminstone sträckte sig från att jag var ungefär 8 till 13 år gammal, hade jag ett litterärt beroende; en förebild och idol som jag delat med många unga tjejer världen över. Föremålet för denna beundran var karaktären Kitty (Nancy i originalet) Drew – i böckerna om den unga amatördetektiven som publiceras under den kollektiva författarpseudonymen Carolyn Keene. Kitty-böckerna har varit omåttligt populära sedan den första boken gavs ut 1930 och den pressansvarige på B. Wahlströms förlag där Kitty-serien publiceras i Sverige, säger att Kitty fortfarande är en av de allra populäraste serierna i B. Wahlströms ungdomsböcker. Vem är då denna supertjej som lockat, och fortfarande lockar så många läsare?

Kitty är en 18-årig tjej som är självständig, sportig, social, hälsosam, vacker, smart och cool. Hon kör en häftig blå Mustang-cabriolet, hon kan flyga flygplan och jaga bovar, oftast tillsammans med hennes trogna två tjejkompisar. Hon har en pojkvän (i de flesta böckerna), men som befinner sig något i skymundan. Pojkvännen Ned muttrar ofta om att Kitty lägger för mycket tid på sina mysterier och för lite tid på honom (en slående skillnad mot Twilight-Bella som inte verkar klara sig utan sin Edward överhuvudtaget!). Kitty bryr sig inte det minsta om vad Ned tycker, även om hon är glad att han finns där för henne i slutet av böckerna, när hon väl löst ett spännande fall. Hon gör som hon vill, och det har hon gjort sedan 30-talet, vilket både är förvånande och beundransvärt.

Kitty-serien skapades som en motsvarighet till pojkböckerna om bröderna Hardy och huvudkaraktären Kitty var banbrytande (och efterlängtad) som kvinnlig hjältinna. Marknadsundersökningar visade att det var många flickor som slukade Bröderna Hardy-böckerna även om dessa var saluförda som ”pojkböcker”. Man såg ett då potentiellt vinnande koncept i att producera böcker inom samma genre men med en tjej i huvudrollen. Det utgivande förlaget var först skeptiskt till hur en sådan ohämmat äventyrlig och ”otjejig” karaktär skulle tas emot, men den blev omedelbart en oerhört succé och har sedan dess blivit uppskattad och utvecklad genom flera generationer. Ett 100-tal böcker har publicerats genom åren där hjältinnan löser olika mysterier. De har sålt i åtminstone 80 miljoner exemplar och publicerats i 45 länder och gett upphov till andra bokserier i samma genre, med kvinnliga hjältinnor.

Vad är det egentligen som gör att karaktären blivit så fantastiskt populär? Antagligen är det faktumet att Kitty fått det bästa av alla världar. Hon kan röra sig fritt genom gränslandet mellan barn och vuxen, tjej och kille. Hon har omåttligt med pengar, hon är inte bunden till något arbete och går inte i skola, hon är fri i alla bemärkelser. Det är inte bara hennes bil som är pojkaktigt blå, hon bär ofta blå kläder, hon är oöm, sportig och tuff när hon vill, men kan också använda sitt oskyldiga utseende och flirta för att få sin vilja igenom. Hon blir aldrig riktigt rädd eller hysterisk, hon förlorar aldrig sitt lugn, inte ens om hon blir levande begravd eller instängd i ett rum fullt av spindlar. Hon har sluppit många av de mjäkigt tjejiga attributen som de flesta flickböcker tidigare anammade, t ex huslighet, undergivenhet, kärleksdrömmeri och skvaller, även om hon också besitter alla nödvändiga kvinnliga kvaliteter, hon är graciös och stilfull, kan dansa och måla och är duktig på språk. Kittys talanger har inga gränser. Hon är, helt enkelt, en supertjej.

Under 60-talet i Sverige bröt man upp den tydliga genreindelningen av pojk- och flickböcker och man talade istället om en gemensam ungdomslitteratur, något som lever kvar även idag eftersom vi lyckligtvis har anammat en mer jämställd barnpedagogik. Trots detta lever en uppdelning på många håll kvar, kanske mest genom fördomar, där pojkar läser mer om äventyr och flickor mer om kärlek.

Något som fått enorm respons hos just unga tjejer är bevisligen Twilight-serien av Stephanie Meyers, även om den dessutom tilltalar flera målgrupper, inklusive unga män. Så, vem är hjältinnan i vampyrroman-serien, som främst dessa unga läsarinnor beundrar? Bella – vampyrslaktaren, en Kitty-karaktär? Nej, Bella Swan är en 17-årig, tunn och blek flicka som är tystlåten, beroende av män, inkapabel till att ta hand om sig själv, skör, dålig på sport, dock i viss mån intelligent men i övrigt rena rama kontrasten till hjältinnan Kitty Drew. Bella innehar gammeldags kvinnliga attribut som undergivenhet, fysisk svaghet, hon är duktig i skolan, sköter om hushållet hemma osv.

Hur kommer det sig, att efter en lång (inte bara litterär) kamp för kvinnans jämställdhet med mannen så kommer här en karaktär som raserar alla vunna ideal och tar oss tillbaka till ruta ett? Är tjejer så pass pressade av att vara ”supertjejer” att det kanske behövdes det en kvinna som inte är perfekt utan också har sina svagheter? Bella behöver inte vara stark eller cool, Edward gillar henne ändå, hon är speciell. Kanske behöver många unga tjejer just detta att tro på, att man kan vara speciell och utvald utan att vara den ultimata supertjejen. Jag gillar också karaktärer som man kan identifiera sig med, de som är mänskliga och sårbara. Stephanie Meyers verkar dock sprida ett budskap, som säger; satsa allt på kärleken! Strunta i utbildning, familj och framtidsdrömmar, en man (vampyr) är allt du behöver för att finna lycka i livet! Bella är otroligt gammaldags tjejstereotyp, åtminstone i första boken i serien. Jag undrar om detta verkligen är en bra förebild för unga tjejer? Medvetet eller ej så förmedlar all barn- och ungdomslitteratur budskap till lättpåverkade läsare. Men jag tänker samtidigt att det måste finnas en Bella där, alla kan inte vara Kitty.

Hybriden av Kitty och Bella hittar man kanske i Harry Potter-karaktären Hermione Ranger som är en mycket intressant ungdomshjältinna. J. K. Rowling gör sin hjältinna Hermione smartare än alla andra, inklusive huvudkaraktären Harry. Hon är även modig och självständig men samtidigt omtänksam, omhändertagande och känslosam. Hon besitter således både typiskt kvinnliga och typiskt manliga kvaliteter, i en sällsamt god kompott. Hermione är flera gånger den som räddar sina vänner ur knipa genom sin kvicktänkthet och förmåga att lösa problem. Men Hermione framställs även som en tråkig plugghäst för att hon är så duktig och intelligent, något som är synd. Hermione får dock mer och mer av det goda från alla världar genom bokseriens gång, ju äldre hon blir desto mer framträder hennes skönhet och hon blir den perfekta tjejen som är smart, modig, vacker och självständig: en ny supertjej, men som är mer mänsklig. Medan man kan irritera sig på Kitty som fått allt serverat så är Hermione mer beundransvärd eftersom hon kommer från en fattig familj och har fått jobba hårdare för att nå dit hon vill. Medan Bella är styrd av sina känslor och Kitty drivs av sin äventyrslust är Hermione driven av både hjärta och hjärna. Hermione är nog med andra ord det mest hälsosamma idealet när det handlar om att av dessa tre kvinnliga karaktärer hitta den bästa förebilden för unga tjejer.

Men, ofrånkomligt, spolieras alla dessa funderingar fram och tillbaka av ett enkelt konstaterande: oavsett om det handlar om kvinnliga eller manliga förebilder, bra eller dålig kvalitet på böckerna, så är alla dessa ungdomsböcker otroligt viktiga. För finns det bra och dåliga böcker för ungdomar som upptäcker sin läslust för första gången? Jag tror inte det. I slutänden är alla böcker som får unga människor att upptäcka det förtrollande med läsning bra litteratur, ja rent av fantastisk litteratur. De som läser böcker hittar nog många, många fler fina förebilder att växa upp till än de som nöjer sig med tevespel och såpoperor, oavsett om det är Bella, Kitty eller Hermione som är föremål för beundran. Samtidigt bör man påminna sig att man inte behöver ta till sig och gilla alla kvaliteter hos en idol, som läsare har man rätten att välja som man vill. Man kan hitta en supertjej i Bella, hon som offrar allt för kärleken, eller i Kitty, den självständiga hjältinnan som gör precis vad hon vill. Och en dag väljer dessa läsare kanske att skapa sin egen supertjej med det bästa från alla världar. Vi har alla en egen bild av vem hon är, lyckligtvis.

Anette Bodén


Litterär kommunikation – smakprov.


Den mytomspunne Homeros och alla mina vänner.

Idag hade jag introduktionsseminarie för Litteraturvetenskap A. Jag är astaggad. Iliaden och Odysséen denna vecka, sen Archilochos, Sapfo, Alkaios, Pindaros… Aiskylos, Sofokles, Euripides…. Lucretius, Petronius m fl i första delkursen – som  går under namnet Antikens litteratur och Bibeln. Kommande delkurser blir ännu bättre, ååååh jag längtar! I oktober börjar Medeltid t o m 1700-tal, innehållandes Cervantes, Swift, Shakespeare, Voltaire, Njals saga m.m.. Det spritter till lite i kroppen när jag nämner dem.

Jag tror minsann att jag har hittat väldigt rätt denna termin.